Zwiększ limit płatności telefonem w Nju mobile

Postępuj zgodnie z instrukcją aby zwiększyć limit płatności SMS Premium oraz DirectBilling w Nju mobile!

Wybrany operator

Poprzez

* Konto Nju Mobile

* Kontaktując się z BOK *100,

* Wysyłając SMS na bezpłatny numer 80603 w treści wpisując pełną kwotę w złotych brutto, np. SMS o treści "LIMIT 100", gdzie 100 to kwota do jakiej ma być podniesiony limit.